Cartref | Home

Croeso i wefan clwb bowlio Llambed

Welcome to Lampeter bowls clubs website

Wefan wrthi ‘ n cael ei datblygu. Ymddiheuriadau am y diffyg cynnwys presennol.

Website is currently under development. Apologies for the current lack of content.

Latest News and information

Check out the latest news and information here.

Llongyfarchiadau i Anwen | Congratulations to Anwen

Llongyfarchiadau i Anwen Butten am gael ei dewis i gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau Bowlio’r Byd allan yn Awstralia ym mis Mai / Mehefin 2020. Congratulations to Anwen Butten for being selected to represent Wales at the World Bowls Championships out in Australia in May/June 2020.

Pencampwriaethau Ewrop | European Championships

Da iawn i Alis Butten am gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau Ewrop yn Guernsey. Fe wnaethant golli allan ar fedal yn y pedwarau cymysg wrth drwch blewyn. Well done to Alis Butten for representing Wales at the European Championships in Guernsey. They narrowly missed out on a medal in the Mixed Fours event.