*** Club Closed due to COVID-19 *** Clwb ar gau oherwydd COVID-19 ***

*** Club Closed due to COVID-19 ***

Following a meeting of the Management Committee this evening, it has been decided that in line with Government policy, Lampeter Bowls Club will close with immediate effect and remain closed until further notice.

**Events CANCELLED:**

  • The indoor green has now been covered and there will be no more indoor games played this season.
  • Grand National Race Day due to be held on Saturday April 4th
  • Parlour Racing and Indoor presentation evening due to be held on Friday 17th April
  • Friendly v Dunvant Bowls Club due to be played on Saturday 18th April

The management committee will be re-assessing the position before the official opening day of the outdoor green on Saturday 18th April. We will provide you with an update when we have more information regarding the outdoor season.

*** Clwb ar gau oherwydd COVID-19 ***

Yn dilyn cyfarfod o’r Pwyllgor Rheoli heno, penderfynwyd yn unol â pholisi’r Llywodraeth, y bydd Clwb Bowlio Llanbedr Pont Steffan yn cau ar unwaith ac yn parhau i fod ar gau hyd nes gewn wybodaeth pellach.

* * Digwyddiadau a GANSLWYD: * *

• Mae’r carped wedi gorchuddio’r mat bowlio dan do erbyn hyn ac ni fydd mwy o gemau dan do yn cael eu chwarae y tymor hwn.

• Diwrnod Cenedlaethol Mawreddog i’w gynnal ar ddydd Sadwrn Ebrill 4ydd

• Sesiwn rasio parlwr a noson cyflwyno dan do i’w chynnal ar ddydd Gwener 17eg Ebrill

• Gêm gyfeillgar v Clwb Bowls Dyfnant i’w chwarae ar ddydd Sadwrn 18fed o Ebrill

Bydd y Pwyllgor Rheoli yn ail-asesu’r sefyllfa cyn diwrnod agoriadol swyddogol y lawnt bowlio tu allan ar ddydd Sadwrn 18fed o Ebrill. Byddwn yn rhoi rhagor o fanylion i chi pan fydd gennym fwy o wybodaeth am y tymor awyr agored.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *