Pencampwriaethau Ewrop | European Championships

Da iawn i Alis Butten am gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau Ewrop yn Guernsey. Fe wnaethant golli allan ar fedal yn y pedwarau cymysg wrth drwch blewyn.

Well done to Alis Butten for representing Wales at the European Championships in Guernsey. They narrowly missed out on a medal in the Mixed Fours event.

Llongyfarchiadau | Congratulations

Llongyfarchiadau i Llanbedr am ennill y Llan eleni ac I Pont Steffan am orffen yn trydydd.

Congratulations to Llanbedr for winning the Llan league this year and to Pont Steffan for finishing in third place.

Da iawn pawb. Well done all.