Manylion y clwb | Club details

Clwb Bowlio efo lawnt bowlio agored dros yr haf a rinc dan do dros y gaeaf. Bar, lolfa, cegin. Ar gael i’w llogi ar gyfer partïon preifat.

Licensed Bowling Club with outdoor bowling green during summer season and one indoor rink during winter months. Bar, lounge, kitchen. Available for hire for private parties.