Swyddogion a Pwyllgor Rheoli Club Officials and Management Committee

Swyddogion 2019 Officials

Llywydd / President – Mr Alan Williams
Is Lywydd / Vice President – Mr John Atkinson

Pwyllgor Rheoli 2019 Management Committee

Cadeirydd / Chairman – Miss Melanie Thomas
Is-Gadeirydd / Vice Chairman – Mr Alan Jacob
Ysgrifennyddess/Secretary – Mrs Anita Williams
Trysorydd/Treasurer – Mrs Bethan Jones Lewis

Aelodau’r Pwyllgor / Committee Members

Steve Entwistle
Ron Thomas
Elfan James
Ieuan Jones
Sue Jones
Anwen Butten
Lewis Williams
Gwyn Lewis
Brinley Mason
Alan Jacob

Trefnydd Gemau / Match Secretary
Mr Ron Thomas

Ysgrifennydd Aelodaeth / Match Secretary
Mrs Bethan Jones Lewis

Trefnydd Rhaglen y Gaeaf Dan Do / Indoor Rink Programme Organiser
Mr Steve Entwistle

Llawlyfr Aelodau / Members Handbook
Mr Richard Stevens

Trefnyddion Clwb 300 / 300 Club Organisers
Mr Tim Butten & Mrs Anwen Butten

Pwyllgor Cystadleuthau / Tournaments Committee
Mrs Anwen Butten
Mr Aled Roberts
Mrs Rhian Jones

Pwyllgor y Llain/ Green’s Committee
Mr Ieuan Jones
Mr Gwyn Lewis
Mr Alan Jacob