Swyddogion a Pwyllgor Rheoli Club Officials and Management Committee

Swyddogion 2018/19 Officials

Llywydd | President – Mr Alan Williams
Is Lywydd | Vice President – Mr John Atkinson

Pwyllgor Rheoli 2018/19 Management Committee

Cadeirydd | Chairman – Miss Melanie Thomas
Is-Gadeirydd | Vice Chairman – Mr Alan Jacob
Ysgrifennyddess | Secretary – Mrs Anita Williams
Trysorydd | Treasurer – Mrs Bethan Jones Lewis
Aelodau’r Pwyllgor | Committee Members

Steve Entwistle
Ron Thomas
Elfan James
Ieuan Jones
Sue Jones
Anwen Butten
Lewis Williams
Gwyn Lewis
Brinley Mason
Alan Jacob

Trefnydd Gemau | Match Secretary
Mr Ron Thomas

Ysgrifennydd Aelodaeth | Membership Secretary
Mrs Bethan Jones Lewis

Trefnydd Rhaglen y Gaeaf Dan Do | Indoor Rink Programme Organiser
Mr Steve Entwistle

Llawlyfr Aelodau | Members Handbook
Mr Richard Stevens

Trefnyddion Clwb 300 | 300 Club Organisers
Mr Tim Butten & Mrs Anwen Butten

Pwyllgor Cystadleuthau | Tournaments Committee
Mrs Anwen Butten
Mr Aled Roberts
Mrs Rhian Jones

Pwyllgor y Llain | Green’s Committee
Mr Ieuan Jones
Mr Gwyn Lewis
Mr Alan Jacob