Lleoliad / Location

Rydym wedi ein lleoli gerllaw maes parcio Y Rookery. Defnyddiwch y map isod i gael cyfarwyddiadau.
We are located adjacent to The Rookery car park. Please use the map below for directions.

Cyfeiriad y clwb yw:
The address of the club is:

Lampeter Bowling Club
The Rookery
Mount Walk
Lampeter
SA48 7BU